началоstart ~ софтуерът-и-азsoftware-and-i ~ биографияcv/resume ~ библиотекаlibrary ~ снимкиphotos ~ детскиkids' ~     български/.bg     english

боклук | garbage

в една стара апокрифна песен се пееше:
на морето - боклук
на боклука - човек
на човека - калпак
на калпака - перо
на перото - муха
на мухата - бацил
на бацила - микроб
...
an old unknown song went like:
on the sea - a garbage
on the garbage - a man
on the man - a hat
on the hat - a feather
on the feather - a fly
on the fly - a bacilli
on the bacilli - a microbe
...
а боклукът прераства в човешки боклук...

and litter escalates into human litter...


Това е Владиславово и Кайсиева градина във Варна, всяка пролет:

These are Vladislavovo and Appricot Gardens in Varna, each spring:
Това е краят на Владиславово... гледката и развитието и - боклук, части от коли, стари коли, град:

This is end of Vladislavovo... the sight and its evolution - trash, car parts, old cars, city:
Всяка полянка или горичка в и на 50км около града изглежда така. Купчинки от строителни, автомобилни, битови отпадъци и даже от... презервативи.

Each glade or forest in and 50kms around the city looks like this. Heaps of constructions-, cars-, households- waste and even of ... condoms.
Пожар? глупости. Поредния боклук край Владиславово...

Fire? nonsense. Just next rubbish near Vladislavovo...

пред Жилищен блок - Казанлък, от магистралата

afront Block of flats - Kazanlyk, from the highway
Това е Слънчев бряг - някога просторен курорт. Сега... май само на плажа (почти) няма строежи.

This is Sunny beach - once a spacious resort. Now... seems only the sand beach (almost) has no buildings.
Даааа, България... скъпата държава на новопостроените боклуци и изхвърлените китари.

Yesss, Bulgaria... the expensive country of new-built garbage and thrown out guitars.
цветенце в ръка | flower in hand

Гледам.. виждам

Смотрю.. вижу

Looking.. seeing

Детски нещаKids' things
книжкиbooks
творения:легоcreations:lego

БиблиотекаLibrary
снимкиphotos
хайкуhaiku
Коджа кая 2019Kodzha kaia 2019
водолетwaterfly
обиколелоroundabike
направи самdo it yourself

софтуерът-и-азsoftware-and-i
биоcv

'2008-2023 ~ началоstart ~ софтуерът-и-азsoftware-and-i ~ биографияcv/resume ~ библиотекаlibrary ~ снимкиphotos ~ детскиkids' ~   az()svilendobrev _ com